Mijn doel is om zoveel geld te verzamelen dat een hersentumor onderzoek opgestart kan worden. Daarvoor is 100.000 euro nodig, maar alle beetjes helpen!

Opbrengst tot nu toe

Op dit moment is de opbrengst:

                        € 32.331,00       

Stand van zaken.....

Op Elly's inzameling worden verschillende donaties gedaan,maar alle donatie's komen ten goede aan meer onderzoek voor hersentumoren.nl

Naast het sparen van blikjes en dopjes kun je ook doneren op:  https://stophet.nl/acties/inzameling 

Of je levert oud ijzer in bij Tankstation K Buruma Brantgum

Dit komt eveneens beide ten goede aan de actie van blikje/dopje.

Hier kun je zien wat de actie Blikje/dopje tot op heden al aan gelden heeft binnen gehaald.

 Opbrengst mei 2019  is € 110,00  blikje/dopje

 Donatie van Annet € 45,00   2019

 Inzamelplek Woudenberg

2019/2020

2021

€ 72,00  € 23,00  € 23,00 

€ 22,00  € 27,00  € 22,00

€ 28 € 25,00  € 61,00

€ 30,00

Boodschap: Met dank aan de kinderen

van de Jan Ligthartschoo.

Dank aan sporthal de Camp

Opbrengst van 2022 inzamelplek Woudenberg

€ 79,00  € 200,00 € 70

€ 53

Opbrengst van juni 2019 100,00 euro

Opbrengst van augustus 2019 100,00 euro

Opbrengst van september 2019 100,00 euro

Opbrengst van oktober en november    207,00 euro

Opbrengst van december 130,00 euro

Donatie van inzamelplek Nijemirdum  2019

€ 13,00  /€ 16,00 

Opbrengsten 2020

Donatie van inzamelplek Nijemirdum 2020

€ 42,00 / € 27,00 / € 31,00 

€ 102,00 / € 47,00 /€ 80,00       

€ 56,00 / € 43,00 / € 80,00 

€ 126,00 / € 60,00 / € 69,00

€ 200,00

Donatie van inzamelplek Nijemirdum 2021

€ 76,00  € 136,00 € 112,00 

€ 195,00  €158,00  € 135

€ 156  € 130  € 273

Donatie van inzamelplek Nijemirdum 2022

€ 277   € 280  € 306 

€ 380   € 286  € 449 

€ 450   € 1179 €304

Donatie van inzamelplek Sumar

€ 25,00  € 39,00  € 25,00  €37,00 € 60 

€ 45,00 € 100 € 115

Donatie van inzamelplek Ouwsterhaule.

Donatie 2021

€ 65,00  € 50,00 € 77,00 € 55,00

€ 162,00  € 175,00 ( incl. een gift van 35 euro van een meelevende spaarder!!)

€ 44,00  € 115,00  € 43,00

€ 65,00  € 50,00  € 62,00

donatie van Wietske € 20,00

€31  € 32  € 65 € 82 € 63,00

€ 41 €100

Donatie 2022

€ 58

Donatie van van der weg Bouw en Onderhoud uit Scharsterbrug € 77,00 dit was het bedrag wat Ouwsterhaule had opgebracht, hij heeft het verdubbeld.

Inzamelplek Brantgum

2020

Opbrengst van januari  € 250,00

Opbrengst van april €  250,00

Opbrengst van juni  € 250,00

Opbrengst juli  € 180,00

Opbrengst september € 100,00

Opbrengst okt/nov € 350,00

Opbrengst van 2021

Opbrengst Januari € 250,00

Opbrengst April € 300,00

Opbrengst Mei € 156,00

Opbrengst juli € 250,00

Opbrengst okt € 545,00

Opbrengst dec € 730,00

Opbrengst 2022

Blikje dopje maart € 600

Blikje dopje juni € 710

Blikje dopje juli  € 135

Blikje dopje sept € 500

€ 25,00 Lege fessen actie Femke.  

Donatie van Yvonne Kammer 

€ 40,00

Donatie van T Kuiphof

€ 50,00

Donatie van M Leijstra Westra

€ 100,00

Briggitte Hessels inzamelplek Assen

7,00   € 37  € 11 € 22

Lege flessen Albert Heijn Dokkum 

€ 300,00  € 275 € 330

Stichting Sandy Moves, fietsen van de Onbeperkte elfstedentocht.  

Eerste keer onbeperkte Elfstedentocht    € 292

Tweede keer Onbeperkte Elfstedentocht €1015

Derde keer Onbeperkte Elfstedentocht: € 1639

De Bingo in Theater Sense te Dokkum heeft het prachtige bedrag van € 4360 opgelevert. Een super bedrag, een gezellige avond, een super zanger en vele blije deelnemers.

Will dagbesteding Damwald, een geweldige opbrengst van het bakken van taarten, cakes en oliebollen. Zij konden maar liefst € 1000,00 doneren.

anonieme donatie € 33,00

Donatie van Annette Zonneveld zij is actief met het opruimen van zwerfvuil en doneert hiervan de blikjes opbrengst. € 26

Het inzamelen van petflesjes: € 29

Andere acties

Naast blikje /dopje zijn er ook andere acties die ik initieer tbv mijn doelstelling. Daarover kun je bij tijd en wijle iets vinden bij Weetjes en Nieuws van deze site. 

Het zijn bijvoorbeeld:

De Kuier fan Brantgum (in 2017 voor Elly)  

Bôle fan Elly  

Bingo opbrengsten   

een collectebus 

Bonifatiusloop  

Jurylid in Damwoude  

Blikje/dopje en oud ijzer 

Vistival  Wierum

anonieme donaties

Kuier fan Brantgum 

Lege flessen inleveren bij Albert Heijn

Walk4Brains organiseren

Inzamelplekken die zelf de dopjes en blikjes inleveren.

Donatie van inzamelplek Woudenberg, .

Donatie van inzamelplek Nijemirdum, 

Donatie van inzamelplek Ouwsterhaule.

Donatie van inzamelplek Assen

Donatie vanuit Sumar, inzamelplek

Donatie van de PKN kerk te Ferwerd

Donatie van lege flessen uit Dokkum

Donatie van Sandy Moves (fietsen van de elfstedentocht).

Zie ook https://stophet.nl/actie/inzameling

Deel deze pagina